Logo CEP

Řízení projektu

Kontakt: 495 582 667

info@cep-rra.cz

Cyklus projektu od dotace až po realizace

Rezervujte si služby poradce zdarma

ZDARMA Vám poradíme, jak financovat Váš záměr. Veškeré naše služby do doby Vašeho rozhodnutí o podání projektové žádosti jsou taktéž zdarma.

Sedm důvodů proč si námi nechat řídit projekt

 1. Naučíme Vás řídit Váše projekty

  Dotační programy, dotace pro podnikatele, dotace pro zemědělce, dotace z Evropské unie, ze státního rozpočtu, chcete-li také granty EU, granty pro neziskové organizace, granty pro školy. Ve všech těchto a mnohem více oblastech dotačního managementu se orientujeme a rádi Vás v nich také proškolíme.

 2. Přenechejte starosti s veřejnými zakázkami nám

  Slovo, které hledáte je integrita. Máme mnohaleté zkušenosti s čerpáním dotací z různých zdrojů. Náš tým si prošel nespočetně mnoha projekty od jejich plánování, přes organizování, vedení, řízení a kontrolu, až po ukončení projektu. Veškeré změny a nástrahy řízení projektu máme zmapovány. U nás se nemáte čeho bát.

 3. Jednáme za Vás s poskytovatelem dotace

  Sami víme, že komunikace je základním faktorem úspěchu. Mnohdy je i vnitropodniková komunikace dosti složitá. Komunikace s externími orgány tak může být docela oříšek. My jsme s řídícími orgány v kontaktu neustále. Proto je pro nás komunikace s nimi daleko jednodušší.

 4. Veškerou administraci děláme za Vás

  Monitorovací zprávy jsou nutnou podmínkou čerpání dotací. Napíšeme je za vás. Můžete se tak věnovat tomu, co vám jde nejlépe.

 5. Vyřešíme změny ve Vašem projektu

  Je téměř pravidlem, že v průběhu projektu přicházejí také jisté změny. My tyto změny sledujeme, podrobujeme je analýze a zkoumáme, jestli jsou v souladu s pravidly operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti.

 6. S námi neriskujete ztrátu dotace

  Nedáte-li si pozor, může se stát, že se připravíte o část vaší dotace. S námi si pozor dávat nemusíte. Zajistíme, že vyčerpáte maximální výši dotace do posledního centu.

 7. Sledujeme za vás změny v dotačním programu OP LZZ

  Zatímco Vy se věnujete Vašemu projektu, my sledujeme změny v dotačním programu OP LZZ. Nechte si od nás zasílat novinky v dotačním programu OP LZZ a mějte přehled o tom, co se děje.

Novinky

Již podruhé vyhlašujeme výzvu na podporu cestovního ruchu

03.06.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti bude možné do konce tohoto měsíce.

Číst článek

VYHLÁŠENA 3. VÝZVA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM

Poradenské služby v rámci individuálních projektů malých a středních podniků (MSP) související se vznikem a rozvojem inovačních firem, rozvedením, zdokonalením a realizací inovačního nápadu, s jeho patentovou ochranou, s prověřením jeho využitelnosti na trhu, s finančním řízením firmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu, včetně představení investorům poskytujícím rizikový kapitál, především pak seed capital, poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů.

Číst článek

ZÍSKEJTE DOTACI PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

Program rozvoje venkova vyhlásil plánovanou výzvu v Programu rozvoje venkova ČR, tentokráte 20. kolo výzvy, ve kterém budou podpořeny investice do zemědělských podniků i zakládání nebo rozvoj mikropodniků.

Číst článek

Vzory smluv ke stažení

Čestné prohlášení o nepodjatosti (doc)

Čestné prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise – povinný dokument k veřejným zakázkám OP LZZ

Žádost o podstatnou změnu (rtf)

Formulář Žádosti o podstatnou změnu – povinný formulář OP LZZ

Tabulka sledování monitorovacích indikátorů (xls)

Budete v rámci projektu proškolovat své zaměstnance? Využijte pro sledování indikátorů naši tabulku.

Schéma kontroly monitorovacích zpráv (pdf)

Víte, jaká pravidla a postupy používá řídící orgán při kontrole monitorovacích zpráv? Seznamte se s nimi v přiloženém dokumentu.

Zápis o posouzení nabídek (docx)

Povinný formulář, ve kterém popíšete výsledek vyhlašované veřejné zakázky v OP LZZ

Barevná šablona loga OP LZZ (docx)

Využijte možnosti použít šablonu s logolinkem OP LZZ – tisk na barevné tiskárně.

Černobílá šablona loga OP LZZ (docx)

Využijte možnosti použít šablonu s logolinkem OP LZZ – tisk na ČB tiskárně

O nás

Proč spolupracovat s CEP?

 • 99 % úspěšnost podaných žádostí
 • Bohaté zkušenosti s realizací více než 500 úspěšných projektů
 • V našem týmu najdete opravdové odborníky, žádné studenty
 • Vlastníme certifikaci ISO 10006
 • Zařídíme pro Vás projekt od A do Z
 • Výsledkem naší práce jsou spokojení klienti
 • Organizovali jsme více než sto dvacet veřejných zakázek.
 • Máme mnoho spokojených klientů, jako jsou Královéhradecký kraj, Město Špindlerův Mlýn, Český telekomunikační úřad, MATRIX a.s., STAKO s.r.o., Kraft Foods CR s.r.o., ICOM transport a.s., ZOO Dvůr Králové a.s. či TL-Ultralight s.r.o.

Co Vám můžeme nabídnout?

Dotační management

Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Našimi klienty jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů, získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Veřejné zakázky

Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do výběrových řízení.

Lektorská činnost

Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru Vašim potřebám. Realizujeme kurzy v oblasti projektového řízení, dotačního managementu a veřejných zakázek. Přijedeme za Vámi nebo Vás zveme do našich školících prostor v Hradci Králové. Naši lektoři mají praktické zkušenosti s přípravou a řízením projektů a organizací veřejných zakázek. Naše školení kladou důraz na praktické procvičení probírané problematiky (např. formou cvičení ve skupinách, případové studie apod.).

Firemní a vzdělávací akce

Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou nebo firmami.

Koncepce, výzkum a inovace

Nabízíme zpracování a aktualizace tematických koncepcí, analýz a studií. Zabýváme se rozvojem inovačních systémů, vytváříme nástroje rozvíjející výzkumné a inovační prostředí klienta. Zajišťujeme terénní šetření v mnoha oblastech.

Regionální rozvoj

Nabízíme zpracování strategických plánů rozvoje a tematických odborných koncepcí. Zabýváme se zpracováním regionálních analýz a poradenskou činností v oblasti rozvoje regionu.

Reference

Nejlepší reklamou je dobře odvedená práce. Zeptejte se našich klientů

Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Díky této zkušenosti s firmou CEP spolupracujeme dále na realizaci vybudování školicího centra a aktuálně pro nás projektoví manažeři CEP připravují žádosti do dalších dotačních programů Marketing a ICT v podnicích. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním partnerům.

Jiří Tlustý

Jednatel TL-Ultralight, s.r.o.

Spolupráce?

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Město Náchod

Jan Birke, starosta

A jak jste spokojeni Vy?

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea Východních Čech

Centrum evropského projektování a.s.

Již od roku 2004 poskytujeme našim klientům poradenské a konzultační služby v oblasti regionálního rozvoje a dotací z EU. V průběhu těchto let jsme rozšířili naši činnost do oblastí veřejných zakázek, vzdělávacích služeb a projektového řízení. Za více než 8 let jsme byli spolehlivým a váženým partnerem více než 270 subjektům.

Kontakt

Centrum evropského projektování a.s.

Centrum evropského projektování a.s.

Hana Zitko, obchodní manager
Tel: +420 495 582 686
GSM: +420 724 971 707
e-mail: obchod@cep-rra.cz
www: www.cep-rra.cz

Kde nás najdete?

Centrum evropského projektování a.s.

 • Československé armády 954/7
 • 500 03 Hradec Králové

 • info@cep-rra.cz
 • +420 495 582 667
Projektovým manažerem

Kontaktní formulář